Niels Elkjær Krog
Maleri: Paul Klee
Niels Elkjær Krog Læs detaljeret profil her

Velkommen!

Relationer kan være skabende og helbredende. De kan være ligegyldige eller nedbrydende. Oplevelsen af ikke at være elsket og angsten for ikke at være en del af et fællesskab er drivkraften til destruktion og selvdestruktion.

Børn i dagtilbud

Det kan betale sig at lægge vægt på en anerkendende tilgang i de mellemmenneskelige relationer.

Påstanden er, at anerkendende relationer skaber berigelse menneskeligt og indebærer færre omkostninger økonomisk!

Ingen er i tvivl om værdien af anerkendelse og inklusion, men erfaringen viser, at det er svært i mange dagtilbud at omsætte de gode intentioner til praksis.

I kursusforløb om anerkendende relationer i praksis tilbyder jeg en enkel og tilgængelig arbejdsmåde.

Læs mere

Udsatte børn

“Børn viser aldrig deres behov for støtte mere tydeligt, end de gør, når de udviser problemadfærd.”

- Marie Aarts

Børn er besværlige, fordi de har det besværligt. De savner tryghed, forudsigelighed og kærlighed.

Utrygt tilknyttede børn, som har mest brug for venlig kontakt, er de børn, der møder mindst venlighed og får mest skældud og det forstærker deres udsathed.

Dette gælder udsatte børn i almindelige dagtilbud og skoler og udsatte børn i specialtilbud.

Læs mere