Niels Elkjær Krog
Maleri: Paul Klee

Bøger

Fokus på relationer - psykiatri i praksisFokus på relationer – psykiatri i praksis

Hans Reitzels Forlag, 2009

Redigeret af Susanne Broeng. Forfattere: Susanne Broeng, Janne Thiel Doctor, Niels Elkjær Krog, Karen Glistrup, Claus Haugaard Jacobsen, Morten Kjølbye.

Fokus på relationer handler om at arbejde med relationer i psykiatrien: At kunne skabe en kvalitativ god og respektfuld relation til den psykisk syge er helt afgørende for at skabe udvikling og forandring.

Jeg har bidraget med kapitel 4: Relationsarbejde i praksis og kapitel 5: Relationskultur.

Det skrev anmelderne:

"... en spændende bog med et yderst relevant og vedkommende indhold. Alle forfatterne har stor viden om de problemstillinger, som læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og andre faggrupper møder i det psykiatriske arbejde, og den giver både en teoretisk og meget konkret indføring i dette arbejde. Der er mange kildehenvisninger og gode illustrationer."
Inge Lise Knudsgård Nielsen, Psykiatrisk Videncenter

"Fokus på relationer - Psykiatri i praksis er tydeligvis skrevet af kompetente og engagerede fagfolk. Man kommer godt omkring emnet både teoretisk, historisk og i forhold til nogle af psykiatriens centrale praksisfelter. "
Michael Freiesleben, Socialpsykiatri nr. 5, 2009

"Det teoretiske grundlag er godt bearbejdet med mange kildehenvisninger" "[...]Bogen er fyldt med fremragende patient(klient)forløb, der hjælper på forståelsen".
Jørgen Bendsen, psykiatrisk sygeplejerske, Sygeplejersken nr. 21, 2009


MiljøterapiMiljøterapi

Hans Reitzels Forlag, 1992

Redigeret af Birgitte Bechgaard. Miljøterapi er den første bog på dansk om dette emne. I ni kapitler behandles vigtige problemstillinger inden for miljøterapi i forhold til både voksen- og børneområdet.

Jeg har bidraget til kapitel 6: Miljøterapi på en børnepsykiatrisk afdeling.

Bogen er i øjeblikket udsolgt fra forlaget.

 

 


Godt for børn - anerkendende relationer i praxisGodt for børn – anerkendende relationer i praxis

Hans Reitzels Forlag 2010

Af Niels Elkjær Krog og Lotte Secher. Godt for børn – anerkendende relationer i praxis indeholder inspiration til alle, som arbejder med børn ud fra begreber som anerkendelse, omsorg og ligeværdighed.

Bogen er praktisk i sin tilgang til emnet og fyldt med eksempler på relationer mellem børn og voksne fra hverdagen i især dagtilbud. Samtidig formidles teoretisk viden om anerkendende relationer og deres kolossale betydning for børns selvdannelse.

Fra bogens bagside:

”Godt for børn er en varm og kærlig bog, skrevet med indføling med både børnene og de voksne."

Uddrag fra bogen:

“At føde et barn er ikke nok, man må også sætte det i verden”
(Cyrulnik 2002, s. 47).

Indledning

De skulle til 25 års klassejubilæum. De gik og hilste på hinanden: “Gud, er det dig? Jeg kunne næsten ikke kende dig". Bagefter gik de til bords.

De var der alle sammen – bortset fra Orla. Der var ingen, der havde hørt fra ham, og det ville ikke undre, at han ikke kom. Han havde nu altid været lidt for sig selv. For slet ikke at tale om hans familie. De var kun lige begyndt på forretten, da han kom, beklagede forsinkelsen og satte sig til bords. Det blev en munter aften og undervejs udvekslede de historier om alle de gamle lærere.

På et tidspunkt nåede de til lærer Petersen, gymnastiklæreren. Ham var der godt nok ingen, der havde noget positivt at sige om. Så sagde Orla: “Ham kunne jeg nu ellers godt li'".

Stor undren hos de andre.

“Jo", sagde Orla, “alle i skolen vidste jo, hvordan det var i min familie – at min far drak, og min mor var syg. Der var bare aldrig nogen, der sagde noget om det. En dag, da jeg kom gående hen ad gangen, kom lærer Petersen gående fra den anden ende. Da vi var ud for hinanden, lagde han hånden på min skulder, så mig ind i øjnene og sagde: 'Ja, min ven, livet kan være hårdt'. Og så gik han videre".

Vi skriver denne bog i håb om at bidrage til, at ingen børn skal nøjes med så lidt!

Formål

Formålet med bogen er at give inspiration til at skabe dagtilbud, hvor de
ansatte tager ansvar for, at de mellemmenneskelige relationer er præget af
denne måde at lytte og se på.

Eller sagt på en anden måde: dagtilbud, hvor grundstenene er anerkendelse, omsorg og ligeværdighed. Vi vil formidle teoretisk viden om anerkendende relationer og give konkrete forslag til at omsætte teori til praxis. En praxis, som lægger vægt på det levede livs væren og ikke på kortsigtede løsninger og virkninger.

Med bogen vil vi understrege de anerkendende relationers betydning for barnets selvdannelse samt skabe grundlag for, at ansatte, der arbejder med småbørn, kan forfine deres relationelle arbejde, skærpe deres forståelse for betydningen af egne hensigter og handlinger og styrke deres evne til at opfange og tolke barnets handlinger og hensigter.

Vi vil også belyse betydningen af den struktur, som ansatte og forældre skaber for livet i institutionen, samt se på de samfundsmæssige, kulturelle og politiske forholds indvirkning på muligheden for anerkendende relationer og dermed for børns udviklingsmuligheder.

Begreber

De begreber, vi tager afsæt i, ses her i kort form:

  • Når den voksne anerkender barnet, støttes barnets selvdannelse og udvikling af sund selvfølelse. Sund selvfølelse er, at barnet bliver klogere på sig selv og sin omverden – og er tilpas med det, det finder ud af. Det giver barnet mod på at skabe sig – og udfolde sit liv – sammen med andre.
  • Anerkendelse er, at den voksne ser og hører barnet på barnets egne præmisser. Det indebærer at den voksne viser medfølelse, accept og afgrænsethed – også når barnet gør noget, den voksne ikke vil have eller ikke kan lide. Samtidig skal den voksne være tro mod sig selv – være autentisk. Anerkendelse er ikke det samme som at få sin vilje. Alle gør vi det bedste, vi kan. Alle har vi vores grunde til at gøre, som vi gør.

Gyngen

Det er vinter. Lise (pædagog) og flere af børnene i vuggestuen er ude på legepladsen.

Nikolaj (to år) og Katrine (to år) sidder på gyngen. Lise skubber. Nikolaj begynder at sidde uroligt. Lise sagtner farten og siger: “Vil du op at stå?"

Nikolaj får sig møflet op. Med flyverdragt, vanter og alting. Da han står deroppe, stråler hans ansigt og han råber: „Moar – kom og se!" Lise smiler til ham: “Ja, bare hun kunne". Nikolaj smiler: “Ja!"

Lang pause.

Lise: “Jeg har ikke set det før. Er det første gang, du står op?"

Kort tolkning

I dette eksempel kan vi se, at den voksne anerkender Nikolaj på hans egne
præmisser. Hun gør det med medfølelse, accept og afgrænsning
– og samtidig er hun tro mod sig selv. Det medfører, at både Nikolaj og Lise
bliver klogere på sig selv, på hinanden og på relationen (se “Uddybende
tolkning", s. 21).

Omtale af bogen:

Socialpædagogen

Hans Reitzels forlag

Pædagogisk Bogklub

Aktuel bog

Bogen "Godt for børn" af Niels Elkjær Krog og Lotte Secher

Niels Elkjær Krog og Lotte Secher

Godt for børn
– anerkendende relationer i praxis

Hans Reitzels Forlag, 2010, 246 sider.

 

Kontakt

Niels Elkjær Krog
Ryesgade 29, 3.
8000 Aarhus C

Telefon
2927 1891

Mail
nielselkjaerkrog@gmail.com