Niels Elkjær Krog

Niels Elkjær KrogProfil

Min mission er at omsætte humanistiske værdier og anerkendte psykodynamiske og neuropsykologiske teorier og metoder til konkret medmenneskelig praksis.
Vi skabes og skaber os selv igennem vores relationer til andre mennesker.

Kærligheden er den største drivkraft i livet, og relationer til andre, der opleves kærlige, er afgørende for, hvordan vi har det i livet og hvordan, vi i livet udfolder vores menneskelige potentiale.

Mit arbejdsområde dækker arbejdet med helt almindelige børn i dagtilbud, udsatte børn og deres familier i dagtilbud, døgntilbud og på specialskoler og relationsarbejde i socialpsykiatrien. Jeg tilbyder foredrag, kurser og supervision.

Teoretisk er min baggrund den humanistiske og eksistentialistiske psykologi og jeg henter inspiration fra en bred vifte af teoretikere og tænkere indenfor den psykodynamiske forståelsesramme, den oplevelsesorienterede familieterapi, den narrative tænkning, selv-psykologien og nyere neuroaffektiv forskning om relationens betydning for hjernes udvikling.

Mine erfaringer har jeg fra arbejdet med børn og familier i Børne- og ungdomspsykiatrien siden 1978 i, som familieterapeut siden 1992, i mit eget rådgivningsfirma siden 2000.

 

 

CV

Familieterapeut, parterapeut og psykoterapeut i egen klinik i Aarhus siden 2000.

16 års erfaring som freelance underviser, rådgiver og supervisor i kommuner omkring arbejdet med børn og familier.

Underviser på kurser Hos Dansk Familieterapeutisk Institut.

Konsulent og underviser på The Kempler Institute of Scandinavia.

class="kontakt"2 år som konsulent i et metodeudviklings- og forskningsprojekt om relationer og rummelighed som var støttet af socialministeriet. Det fandt sted i dagplejen og 7 daginstitutioner i Silkeborg kommune.

Praktisk erfaring med udsatte børn og familier i Børne- og ungdomspsykiatrien i Risskov og Viborg siden 1978.

 

Efteruddannelse

4-årig efteruddannelse i familieterapi.

2 –årig psykoterapeutisk efteruddannelse for erfarne terapeuter.

1-årigt træningsprogram for ledere af behandlings- og pædagogiske institutioner, Personal Management Institute.

2-årig uddannelse i systemisk ledelse, organisations- og personaleudvikling, DISPUK.

2 årig Uddannelse i traumeterapi, Somatic Experiencing.

Kursus i Neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Grunduddannelse som sygeplejerske i 1978.

 

Udgivelser

Godt for børn, anerkendelse i praxis
Krog og Secher.
Hans Reitzels forlag 2010.

Fokus på relationer, Psykiatri i praksis. Forfattere: Susanne Broeng, Janne Thiel Doctor, Niels Elkjær Krog, Karen Glistrup, Claus Haugaard Jacobsen, Morten Kjølbye.
Redigeret af Susanne Broeng.
Hans Reitzels forlag 2009.

Privat

Født i 1954, gift og bor sammen med Jytte. Vi har voksne børn, en datter, en søn og to børnebørn.

 

 

Kontakt

Niels Elkjær Krog
Ryesgade 29, 3.
8000 Aarhus C

Telefon
2927 1891

Mail
nielselkjaerkrog@gmail.com