Niels Elkjær Krog

Supervision

Supervisionen er faglig og fagpersonlig og foregår som individuel supervision i gruppe med inddragelse af gruppen i supervisionen som reflekterende team, tuning-in m.v.

Supervision betyder overblik. Overblik over det faglige stof og de personlige indre processer.

Overblik over, om det, der sker imellem os er symptom-helbredende, symptom-vedligeholdende eller symptom-skabende.

Gruppen forpligter sig til at medbringe emner til supervision og refleksion.
Der vil kunne forekomme undervisning i supervisionen.

Den første gang bruges der tid på at introducere gruppen til supervisionsformen.
Der aftales evaluering med såvel deltagere som ledelse.