Niels Elkjær Krog

Saglig medmenneskelighed og pædagogisk relationskompetence i arbejdet med udsatte børn

Kurset henvender sig til ansatte i døgntilbud og specialtilbud til udsatte børn og unge samt til familieplejere. Jeg har erfaring for, at det er mest udbytterigt, når kurserne afholdes for den enkelte institutions samlede personale.

Kurset består af 4 dages grundkursus og 4 dages opfølgningskursus i relationsforståelse og relationspraksis.

Hvert kursus er delt på 2 moduler à 2 dage, i alt 8 dage.

Grundkursets opbygning og indhold:

Grundkurset vil præsentere de værdier, det menneskesyn og dele af den faglige viden, der ligger til grund for tankerne om relationskompetence i arbejdet med udsatte børn og unge.

Opfølgningskursus:

Relationskompetence (ind under huden) med fokus på at kunne omsætte viden om relationernes betydning til medmenneskelige handlinger i den daglige praksis.

Kurset vil uddybe de værdier, der ligger til grund for tankerne om relationskompetence i arbejdet med omsorgssvigtede børn og unge og samarbejdet med deres forældre.

Der vil blive arbejdet relationelt med begreber som parallelproces, psykiske forsvarsmekanismer, overføring og modoverføring, modstand og konfliktforståelse.

Begreberne vil blive bragt ind i en subjekt-subjekt forståelse. Viden om forholdet mellem relationen og centralnervesystemets udvikling vil blive inddraget og uddybet.

Undervisningsform:

Undervisningen er praksisnær og vil veksle mellem oplæg, øvelser, situationsspil, gruppearbejde og drøftelser i plenum.

Jeg vil i øvelsesarbejdet tage udgangspunkt i kursisternes egne praksis eksempler. Derfor er det afgørende vigtigt, at deltagerne medbringer konkrete eksempler fra deres egen hverdag på forskellige typer af relationer mellem dem og børnene/de unge og deres forældre

Kurset er modulopdelt med ca. 4 ugers intervaller mellem hvert modul. Mellem modulerne arbejder kursisterne med at omsætte læringen i den daglige praksis.

Hver enkelt kursist skal udarbejde en faglig og personlig målsætning for det samlede kursus og hvert modul afsluttes med den enkelte kursist overvejelser om, hvad hun/han vil øve sig i indtil næste modul.