Niels Elkjær Krog

Forældresamarbejde:
Mødet mellem tidens familier og ansatte i dagtilbud.

Oplæg/kurser for medarbejdere i dagtilbud.

Oplæg, 2-3 timer, eller kursusforløb efter nærmere aftale.

Der er mulighed for at inddrage eksempler fra institutionens hverdag og der er tid til dialog.

Oplæg og kursus i forældreinddragelse tager udgangspunkt i erfaringer og viden opnået gennem mange års arbejde med forældresamarbejde, familierådgivning og familieterapi.

Oplæget omhandler konflikter og håndtering af konflikter i samarbejdet.
Forældrene og institutionen har gensidigt brug for hinanden. Parterne er ligeværdige men ikke ligestillede. Institutionen har som offentlig instans mere magt end forældrene og dermed også hovedansvaret for samarbejdets kvalitet.

Forældrene er ofte veluddannede og stiller krav til dagtilbuddet, forståeligt nok ud fra et snævert fokus på deres eget barns trivsel . Samtidig er mange forældre fortravlede og stressede.

Anerkendelse er det bærende princip for samarbejdet mellem ansatte og forældre. Anerkendelse er, at den ene part (ansatte) i en relation, ser og hører den anden (forælderen) på dennes præmisser med medfølelse, accept og afgrænsethed og samtidigt vedgår sig sit faglige perspektiv (Krog og Secher 2010).

Kursus planlægges i samarbejde med institutionen og er rettet mod institutionens praksis.