Niels Elkjær Krog

Forældre-barn - den samlede families trivsel

Et oplæg for forældre om forældreskab versus partnerskab og om børn, kærlighed, anerkendelse og udfordringer.

Oplæg 2-3 timer.

Barnets udviklingsopgave er at blive sig selv, gennem det at mærke sine behov og søge dem tilfredsstillet og at mærke sine følelser og udtrykke dem og senere lære at regulere dem.

Udviklingsopgaven er også at blive sig selv sammen med andre, at forankre sig i fællesskabet og udvikle medfølelse og sociale færdigheder. Forældrenes opgave er at understøtte denne udvikling, gennem anerkendelse af barnet og tilpas udfordring.

De fleste forældre bliver vældig optagede af opgaven og glemmer, at det bedste, de kan give deres børn, er at tage ordentligt vare på sig selv og deres parforhold.

I oplæget har jeg fokus på forhold, der har betydning barnets trivsel og den samlede families trivsel.

Der vil være tid til spørgsmål og udveksling af erfaringer imellem de deltagende familier.