Niels Elkjær Krog

Fat det nu, styring og kontrol styrker ikke dit barn.

Et oplæg for forældre om forskellige holdninger til opdragelse og betydningen for barnets udviklingsmuligheder.

Oplæg, 2-3 timer.

Oplæget omhandler dagligdagens helt almindelige udfordringer og konflikter mellem forældre og børn og mellem søskende indbyrdes. Når børn er besværlige, er det fordi, de har det svært.

De løsninger, forældre vælger, forstærker af og til problemstillingen for barnet og for dem selv. Hvis forældre viste mere tillid til deres børn, også når børnene gør noget andet, end det forældre forventer og ønsker, ville børnene modnes i en retning af større personlig ansvarlighed og forældrene ville få mere tillidsfulde og selvberoende børn.

Problemstillinger som søskende-jalousi, selvstændighedsudvikling, konflikter, måltidet, sengetider, uenighed mellem forældre og meget mere bliver vendt. Der gives forslag til andre løsninger end de sædvanlige.

Der er i oplæget mulighed for dialog mellem oplægsholder og deltagere.

Der vil være tid til spørgsmål og udveksling af erfaringer imellem de deltagende familier.